Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bảng tính khối lượng:

- Bảng tính thuỷ lực thoát nước mưa

- Bảng tính mương

*) Bản vẽ:

- NM-MBTT: Mặt bằng tổng thể thoát nước mưa

- NM-TD: Trắc dọc thoát nước mưa

- NM-CT: Cấu tạo cống tròn BTCT

- KCC-01: Kết cấu cống đôi

- KCC-02: Kết cấu cống đơn

- NM-CT-01: Chi tiết đế cống

- NM-CT-02: Chi tiết hố đào cống

- CT-GTT: Cấu tạo ga thu nước trực tiếp

- CT-D600: Cấu tạo ga D600

- CT-D800: Cấu tạo ga D800

- CT-D1000: Cấu tạo ga D1000

- CT-D1200: Cấu tạo ga D1200

- CT-D1500: Cấu tạo ga D1500

- CTGA: Cấu tạo ga xử lý giao cắt

- NM-CX: Chi tiết cửa xả

- NM-CTCH-01: Chi tiết cống hộp đấu nối kênh trung tâm

- NM-CTCH-02: Chi tiết cống hộp xả ra hồ điều hoà

- NM-CTCH-03: Cấu tạo ga cống hộp

- NM-CTCH-04: Đấu nối điển hình cống hộp

- CP-01: Chi tiết cửa phai

Định dạng tài liệu:(.dwg); (.xlsx)

 (nvt-upweb-Acvn11)

Date published: 06.08.2020 | 11:25
Available in Ebook

Dự án đầu tư xây dựng kỹ thuật hạ tầng khu công nghiệp- Hạng mục: Thoát nước mưa

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bảng tính khối lượng:

- Bảng tính thuỷ lực thoát nước mưa

- Bảng tính mương

*) Bản vẽ:

- NM-MBTT: Mặt bằng tổng thể thoát nước mưa

- NM-TD: Trắc dọc thoát nước mưa

- NM-CT: Cấu tạo cống tròn BTCT

- KCC-01: Kết cấu cống đôi

- KCC-02: Kết cấu cống đơn

- NM-CT-01: Chi tiết đế cống

- NM-CT-02: Chi tiết hố đào cống

- CT-GTT: Cấu tạo ga thu nước trực tiếp

- CT-D600: Cấu tạo ga D600

- CT-D800: Cấu tạo ga D800

- CT-D1000: Cấu tạo ga D1000

- CT-D1200: Cấu tạo ga D1200

- CT-D1500: Cấu tạo ga D1500

- CTGA: Cấu tạo ga xử lý giao cắt

- NM-CX: Chi tiết cửa xả

- NM-CTCH-01: Chi tiết cống hộp đấu nối kênh trung tâm

- NM-CTCH-02: Chi tiết cống hộp xả ra hồ điều hoà

- NM-CTCH-03: Cấu tạo ga cống hộp

- NM-CTCH-04: Đấu nối điển hình cống hộp

- CP-01: Chi tiết cửa phai

Định dạng tài liệu:(.dwg); (.xlsx)

 (nvt-upweb-Acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]