Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- TTLL-00: Sơ đồ bản vẽ chi tiết 1/500

- MBTT-TTLL-01: Mặt bằng tổng thể thông tin liên lạc

- TTLL-02-23: Mặt bằng chi tiết hệ thống thông tin liên lạc

- TTLL-24: Chi tiết hố ga kéo cáp điển hình

- TTLL-25: Chi tiết rãnh cáp điển hình

- TTLL-TK-01: Thống kê khối lượng thông tin liên lạc  

*) Bảng tính:

- Tổng hợp khối lượng thông tin liên lạc

*) Thuyết minh tổng hợp.

Định dạng tài liệu: (.xls); (.dwg) ; (.doc)

 (nvt-upweb-Acvn11)

Date published: 05.08.2020 | 16:47
Available in Ebook

Dự án đầu tư xây dựng kỹ thuật hạ tầng khu công nghiệp- Hạng mục: Thông tin liên lạc

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- TTLL-00: Sơ đồ bản vẽ chi tiết 1/500

- MBTT-TTLL-01: Mặt bằng tổng thể thông tin liên lạc

- TTLL-02-23: Mặt bằng chi tiết hệ thống thông tin liên lạc

- TTLL-24: Chi tiết hố ga kéo cáp điển hình

- TTLL-25: Chi tiết rãnh cáp điển hình

- TTLL-TK-01: Thống kê khối lượng thông tin liên lạc  

*) Bảng tính:

- Tổng hợp khối lượng thông tin liên lạc

*) Thuyết minh tổng hợp.

Định dạng tài liệu: (.xls); (.dwg) ; (.doc)

 (nvt-upweb-Acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]