0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Hạng mục: Cấp điện, Trạm biến áp 1500 kVA (Hồ sơ thiết kế cơ sở khu công nghiệp sông Lô I)

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- CĐ-01: Tổng mặt bằng cấp điện 22KV

- CĐ-02: Sơ đồ nguyên lý lưới điện 22KV

- CĐ-03: Chi tiết trung thế (1/4)

- CĐ-04: Chi tiết trung thế (2/4)

- CĐ-05: Chi tiết trung thế (3/4)

- CĐ-06: Chi tiết trung thế (4/4)

- CĐ-07: Chi tiết mặt cắt dọc nhánh C tuyến 02 mạch 1 (Đường RD-04)

- TBA-01: Mặt bằng trạm biến áp KIOS 1500 KVA

- TBA-02: Mặt bên D trạm biến áp KIOS 1500 KVA

- TBA-03: Mặt bên B trạm biến áp KIOS 1500 KVA

- TBA-04: Mặt bên A,C trạm biến áp KIOS 1500 KVA

- TBA-05: Mặt cắt trạm biến áp KIOS 1500 KVA

- TBA-06: Bố trí thiết bị MV, LV KIOS 1500 KVS

- TBA-07: Mặt bằng móng trạm ba KIOS 1500 KVA

- TBA-08: Bể thu dầu – Trạm ba KIOS 1500 KVA

Định dạng tài liệu:(.dwg)

 (nvt-upweb-Acvn11)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi