Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- QC01: Quy cách xây bể cáp đáy bê tông đúc sẵn bể nắp gang 945x872 dưới hè (BH-2TG)

- QC02: Quy cách xây bể cáp đáy bê tông đúc sẵn bể nắp gang 1252x884 dưới hè (BH-4TG)

Định dạng tài liệu: (.dwg)

 (2ae-Acvn11)

Date published: 27.07.2020 | 18:25
Available in Ebook

Quy cách xây bể cáp đáy bê tông đúc sẵn bể nắp gang (Dự án Xây dựng mạng ngoại vi khu đô thị mới Pháp Vân – Tứ Hiệp)

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- QC01: Quy cách xây bể cáp đáy bê tông đúc sẵn bể nắp gang 945x872 dưới hè (BH-2TG)

- QC02: Quy cách xây bể cáp đáy bê tông đúc sẵn bể nắp gang 1252x884 dưới hè (BH-4TG)

Định dạng tài liệu: (.dwg)

 (2ae-Acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]