Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- SN-01: Tổng mặt bằng san nền

- SN-02: Tổng mặt bằng xử lý hiện trạng lô đất

- SN-03: Khối lượng san nền

- GT-01: Tổng mặt bằng giao thông – Tỷ lệ 1/1000

- GT-02:  Tổng mặt bằng giao thông – Tỷ lệ 1/500

- GT-03:  Chi tiết cấu tạo giao thông

- GT-04: Tổng mặt bằng tổ chức giao thông – tỷ lệ 1/1000

- GT-K-01,02: Ke chống cháy lan

- GT-NG-01-31: Chi tiết nút giao giao thông

- GT-NG-32-62: Mặt bằng cao độ nút giao giao thông

Định dạng tài liệu: (.dwg)

 (nvt-upweb-Acvn11)

Date published: 23.10.2020 | 17:14
Available in Ebook

Thiết kế bản vẽ thi công – Dự án Khu biệt thự sông Uông, thành phố Uông Bí – Hạng mục: Giao thông và San nền

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- SN-01: Tổng mặt bằng san nền

- SN-02: Tổng mặt bằng xử lý hiện trạng lô đất

- SN-03: Khối lượng san nền

- GT-01: Tổng mặt bằng giao thông – Tỷ lệ 1/1000

- GT-02:  Tổng mặt bằng giao thông – Tỷ lệ 1/500

- GT-03:  Chi tiết cấu tạo giao thông

- GT-04: Tổng mặt bằng tổ chức giao thông – tỷ lệ 1/1000

- GT-K-01,02: Ke chống cháy lan

- GT-NG-01-31: Chi tiết nút giao giao thông

- GT-NG-32-62: Mặt bằng cao độ nút giao giao thông

Định dạng tài liệu: (.dwg)

 (nvt-upweb-Acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]