Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- HT-TNB-01: Tổng mặt bằng thoát nước thải

- HT-TNB-02-15: Chi tiết hố ga thoát nước thải

- HT-TNB-16: Chi tiết rãnh thoát nước thải

- HT-TNB-17-28: Trắc dọc tuyến rãnh thoát nước

- HT-TNB-29: Chi tiết cống tròn BTCT D300-L=2500mm  

- HT-TNB-30: Cấu tạo đế cống D300

-HT-TNB-31: Chi tiết bể xử lý

Định dạng tài liệu: (.dwg)

 (nvt-upweb-Acvn11)

Date published: 23.10.2020 | 16:21
Available in Ebook

Thiết kế bản vẽ thi công – Dự án Khu dân cư thương mại Chợ Mới thị trấn Bích Động – Hạng mục: Thoát nước thải

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- HT-TNB-01: Tổng mặt bằng thoát nước thải

- HT-TNB-02-15: Chi tiết hố ga thoát nước thải

- HT-TNB-16: Chi tiết rãnh thoát nước thải

- HT-TNB-17-28: Trắc dọc tuyến rãnh thoát nước

- HT-TNB-29: Chi tiết cống tròn BTCT D300-L=2500mm  

- HT-TNB-30: Cấu tạo đế cống D300

-HT-TNB-31: Chi tiết bể xử lý

Định dạng tài liệu: (.dwg)

 (nvt-upweb-Acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]