0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Thiết kế bản vẽ thi công – Dự án Khu nhà ở thương mại phía Tây mương Phóng Thuỷ – Hạng mục: Cấp điện

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- CĐ-01: Bình đồ tổng thể cấp điện

- CĐ-01.1: Bản đồ tổng mặt bằng toạ độ tủ điện & trạm biến áp

- CĐ-02: Bản đồ tổng mặt bằng luồn cáp điện vào nhà

- CĐ-03: Sơ đồ cột đấu nối cáp hạ ngầm tới trạm biến áp

- CĐ-04: Sơ đồ bố trí ôm cáp lên cột

- CĐ-05: Chi tiết bộ xà phụ XP-1B

- CĐ-06: Chi tiết xà chống sét van

- CĐ-07: Chi tiết bộ xà đỡ dao cắt LBS

- CĐ-08: Xà đỡ cầu chì tự rơi (XĐ-CT)

- CĐ-09: Chi tiết xà đỡ biến áp cấp nguồn

- CĐ-10: Chi tiết xà đỡ cáp 22kV XĐC-22

- CĐ-11: Chi tiết ghế thao tác

- CĐ-12: Chi tiết thang trèo

- CĐ-13: Sơ đồ nguyên lý cấp điện trung thế 22kV

- CĐ-14: Mặt bằng trạm biến áp

- CĐ-15-30: Sơ đồ nguyên lý cấp điện hạ thế

- CĐ-31-39: Mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng TBA

- CĐ-40-42: Sơ đồ nguyên lý cấp điện TBA T2

- CĐ-43-44: Sơ đồ bố trí công tơ trong tủ điện

- CĐ-45: Chi tiết móng tủ điện công tơ

- CĐ-46: Bảng thống kê vật tư

- CĐ-47: Mặt cắt ngang điển hình

*) Bảng tính:

- Bảng tính toán lựa chọn các tuyến dây hạ thế trạm biến áp số 2

Định dạng tài liệu: (.dwg), (.xls)

 (nvt-upweb-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi