0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Thiết kế bản vẽ thi công – Dự án Khu nhà ở thương mại phía Tây mương Phóng Thuỷ – Hạng mục: Cây xanh cảnh quan

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- KT-01: Quy cách hố trồng cây và chống cọc

- KT-02: Quy cách trồng cây bụi, cây thảm và cỏ

- CXĐT-01: Mặt bằng phân khu cây xanh đô thị

- CXĐT-02: Mặt bằng cây xanh đô thị

- CXĐT-03-07: Mặt bằng cây xanh đô thị phân khu

- CXĐT-03A-07A: Toạ độ cây xanh đô thị phân khu

- CXĐT-08: Chi tiết hố trồng cây và cọc chống

- CXĐT-09-10: Mặt cắt ngang điển hình

- CX-CX1-01: Mặt bằng kiến trúc cảnh quan

- CX-CX1-02: Mặt bằng bố trí cây bóng mát

- CX-CX1-03: Mặt bằng bố trí cây tầm trung – cây bụi

- CX-CX1-04: Mặt bằng bố trí cây thảm

- CX-CX1-05-06: Chi tiết 1,2,3,4 và 5 cây thảm khu CX1

- CX-CX1-07: Chi tiết mặt cắt

- CX-CX1-08: Mặt bằng bố trí tiện ích

- CX-CX2TT-01: Mặt bằng kiến trúc cảnh quan

- CX-CX2TT-02: Mặt bằng bố trí cây bóng mát

- CX-CX2TT-03: Mặt bằng bố trí cây tầm trung cây bụi

- CX-CX2TT-04: Mặt bằng bố trí cây thảm

- CX-CX2TT-05-10: Chi tiết cấu tạo

- CX-CX2TT-11: Chi tiết mặt cắt

- CX-CX2TT-12: Mặt bằng bố trí tiện ích khu CX2TT

- CX-CX3TT-01: Mặt bằng kiến trúc cảnh quan

- CX-CX3TT-02: Mặt bằng bố trí cây bóng mát

- CX-CX3TT-03: Mặt bằng bố trí cây tầm trung, cây bụi

- CX-CX3TT-04: Mặt bằng bố trí cây thảm

- CX-CX3TT-05: Chi tiết mặt cắt

- CX-CX3TT-06: Mặt bằng bố trí tiện ích khu CX3TT

Định dạng tài liệu: (.dwg)

 (nvt-upweb-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi