0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Thiết kế bản vẽ thi công – Dự án Khu nhà ở thương mại phía Tây mương Phóng Thuỷ – Hạng mục: Thoát nước mưa

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- TNM-TT-01: Bình đồ tổng thể thoát nước mưa

- TNM-MCNĐH-01: Mặt cắt ngang điển hình

- TNM-HĐC-01: Chi tiết hố đào cống

- TNM-TD-01-17: Bình đồ - Trắc dọc thoát nước mưa

- TNM-TSG-01: Bảng thông số kỹ thuật ga

- TK-01: Thống kê đấu nối, loại ga

- NG-01: Cấu tạo nắp ga composite, ga thu nước

- GTTT-01: Ga thu trực tiếp

- TNM-DH-D4-1: Chi tiết ga thu thăm kết hợp trên hè cống D400 loại 1

- TNM-DH-D6-1,2,3: Chi tiết ga thu thăm kết hợp trên hè cống D600 loại 1,2,3

- TNM-DH-D8-1,2,3,4,5,6,7: Chi tiết ga thu thăm kết hợp trên hè cống D800 loại 1,2,3,4,5,6,7

- TNM-DH-D10-1,2,3,4,5,6,7: Chi tiết ga thu thăm kết hợp trên hè cống D1000 loại 1,2,3,4,5,6,7

- TNM-DH-D4,D6,D8,D10-1-GT: Chi tiết ga thăm cống D400, D600, D800, D1000

- TNM- DH-D6,D8-1-GC:Chi tiết ga giao cắt cống D600, D800

- TNM-DH-GHT-D8-1: Chi tiết ga thăm hoàn trả cống D800

- CTT-01: Ga tách thoát nước mưa và nước thải

- TNM-ĐH-R-01: Chi tiết, cấu tạo thoát nước thải rãnh thoát nước B300

- TNM-ĐHGC-D3: Chi tiết, cấu tạo thoát nước thải cấu tạo ga thăm D300

- TNM-ĐH-GR-01: Chi tiết, cấu tạo thoát nước thải, ga rãnh thoát nước B300

- TNM-CX-01: Chi tiết cửa xả D800

- TNM-CX-02: Chi tiết cửa xả D1000

- TNM-CTC-01: Chi tiết cấu tạo cống D400-L=4000 trên hè Tải trọng TC: H13)

- TNM-CTC-02: Chi tiết cấu tạo cống D600-L=4000 trên hè Tải trọng TC: H13)

- TNM-CTC-03: Chi tiết cấu tạo cống D800-L=4000 trên hè Tải trọng TC: H13)

- TNM-CTC-04: Chi tiết cấu tạo cống D1000-L=4000 trên hè Tải trọng TC: H13)

- TNM-CTC-05: Chi tiết cấu tạo cống D400-L=4000 dưới đường Tải trọng C: H30-X60)

- TNM-CTC-06: Chi tiết cấu tạo cống D600-L=4000 dưới đường Tải trọng C: H30-X60)

- TNM-CTC-07: Chi tiết cấu tạo cống D800-L=4000 dưới đường Tải trọng C: H30-X60)

- TNM-CTC-08: Chi tiết cấu tạo cống D1000-L=4000 dưới đường Tải trọng C: H30-X60)

Định dạng tài liệu: (.dwg)

 (nvt-upweb-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi