0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Thiết kế bản vẽ thi công – Dự án Khu nhà ở thương mại phía tây mương Phóng Thuỷ – Hạng mục: Xây dựng khu cây xanh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- XD-CX1-01: Mặt bằng định vị khu CX-01

- XD-CX1-02: Mặt bằng bố trí vật liệu khu CX-01

- XD-CX1-03: Chi tiết khu thể thao

- XD-CX1-04: Chi tiết lối vào chính

- XD-CX1-05: Chi tiết khu TDTT

- XD-CX1-06: Chi tiết khu nghỉ

- XD-CX2TT-01: Mặt bằng toạ độ định vị dự án

- XD-CX2TT-02: Bảng toạ độ định vị dự án

- XD-CX2TT-03: Mặt bằng bố trí vật liệu lát

- XD-CX2TT-04-06: Chi tiết lát sàn

- XD-CX2TT-07A: Chi tiết đài phun nước

- XD-CX2TT-07B-07C: Chi tiết hố van cấp nước đài phun

- XD-CX2TT-08A-08B: Kết cấu đài phun nước

- XD-CX2TT-09A-09C: Chi tiết chòi nghỉ

- XD-CX2TT-10: Mặt bằng móng, chi tiết móng chòi

- XD-CX2TT-11: Mặt bằng kết cấu chòi

- XD-CX2TT-12: Mặt bằng bố trí thép sàn

- XD-CX2TT-13: Mặt cắt 1-1

- XD-CX2TT-14: Chi tiết cột, chi tiết dầm

- XD-CX2TT-15A-15B: Thống kê thép

- XD-CX3TT-01: Mặt bằng toạ độ định vị dự án

- XD-CX3TT-02: Mặt bằng bố trí vật liệu

- XD-CX3TT-03: Chi tiết sân chơi cát

- XD-CX3TT-04: Chi tiết lối vào sân chơi cát

Định dạng tài liệu: (.dwg)

 (nvt-upweb-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi