Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- TNM-MB-01-10: Mặt bằng thoát nước mưa tuyến BB3

- TNM-TD-1-3: Bình đồ và trắc dọc tuyến

- TNM-CT-01-11: Chi tiết cấu tạo ga

- TNM-GC-01-04: Chi tiết cấu tạo ga giao cắt

-TNM-CTC-01-08: Cấu tạo cống tròn BTCT loại D300T, D400T, D600T, D800T, D1000T, D1200T, D1500T, D400TC, D600TC, D800TC, D1000TC, D1200TC, D1500TC

- TNM-DC-01: Cấu tạo đế cống

- TNM-MC-01: Mặt cắt hố đào cống

- TNM-TKG-01: Bảng thống kê ga

- TNM-KL-01: Bảng tổng hợp khối lượng

 Định dạng tài liệu: (.dwg)

 (nvt-upweb-Acvn11)

Date published: 24.08.2020 | 10:49
Available in Ebook

Thiết kế bản vẽ thi công – Hạng mục: Thoát nước mưa

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- TNM-MB-01-10: Mặt bằng thoát nước mưa tuyến BB3

- TNM-TD-1-3: Bình đồ và trắc dọc tuyến

- TNM-CT-01-11: Chi tiết cấu tạo ga

- TNM-GC-01-04: Chi tiết cấu tạo ga giao cắt

-TNM-CTC-01-08: Cấu tạo cống tròn BTCT loại D300T, D400T, D600T, D800T, D1000T, D1200T, D1500T, D400TC, D600TC, D800TC, D1000TC, D1200TC, D1500TC

- TNM-DC-01: Cấu tạo đế cống

- TNM-MC-01: Mặt cắt hố đào cống

- TNM-TKG-01: Bảng thống kê ga

- TNM-KL-01: Bảng tổng hợp khối lượng

 Định dạng tài liệu: (.dwg)

 (nvt-upweb-Acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]