Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- TNT-BD-01-10: Bình đồ thoát nước thải

- TNT-MCDH-01-03: Mặt cắt ngang điển hình

- TNT-TD-01-19: Trắc dọc và bình đồ tuyến

- TNT-CT-01-02: Cấu tạo cống tròn BTCT

- TNT-CT-03: Chi tiết đế cống, hố đào

- TNT-CT-04: Chi tiết bố trí gối cống

- TNT-CT-05-07: Chi tiết hố ga thoát nước thải

- TNT-KL-01: Bảng tổng hợp thoát nước thải  

Định dạng tài liệu: (.dwg)

 (nvt-upweb-Acvn11)

Date published: 24.08.2020 | 11:12
Available in Ebook

Thiết kế bản vẽ thi công – Hạng mục: Thoát nước thải

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- TNT-BD-01-10: Bình đồ thoát nước thải

- TNT-MCDH-01-03: Mặt cắt ngang điển hình

- TNT-TD-01-19: Trắc dọc và bình đồ tuyến

- TNT-CT-01-02: Cấu tạo cống tròn BTCT

- TNT-CT-03: Chi tiết đế cống, hố đào

- TNT-CT-04: Chi tiết bố trí gối cống

- TNT-CT-05-07: Chi tiết hố ga thoát nước thải

- TNT-KL-01: Bảng tổng hợp thoát nước thải  

Định dạng tài liệu: (.dwg)

 (nvt-upweb-Acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]