Hào cáp, hào thông tin liên lạc, thông tin liên lạc, hào cấp điện, cấp điện, hào cáp thông tin liên lạc và cấp điện, chi tiết hào cáp, chi tiết mối nối chống thấm, xử lý chống thấm hào cáp, xử lý
Date published: 03.04.2015 | 13:45
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
30 EP

Thiết kế chi tiết hào kỹ thuật – thông tin liên lạc trên đường Lê Đức Thọ

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thiết kế thi công phần hào kỹ thuật – thông tin liên lạc gồm 2 phần

- Bình đồ tuyến hào kỹ thuật

- Chi tiết cấu tạo hào kỹ thuật, xử lý mối nối chống thấm của Hào

- Chi tiết xử lý giao cắt giữa bó cáp thông tin liên lạc với cống hộp

- Chi tiết xử lý giao cắt giữa bó cáp thông tin liên lạc với cầu Xuân Phương

Hồ sơ thể hiện rõ các hướng tuyến của hào cáp thông tin liên lạc và chi tiết cấu tạo hào cáp, chi tiết mối nối và chống thấp cho hào cáp hồ sơ có thể là tài liệu tham khảo hữu ích cho các kỹ sư đô thị khi tính toán thiết kế HTKT cho các khu đô thị mới.

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(nhh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]