0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
25 EP
Thiết kế Điều hòa, thông gió chung cư 21 tầng-Phần I

Thiết kế Điều hòa thông gió chung cư 21 tầng-Phần I  bao gồm 12 bản vẽ

1-Mặt bằng thông gió tầng 2

2- Mặt bằng thông gió tầng hầm 1

3- Mặt bằng cấp Gas điều hòa tầng 1

4- Mặt bằng thông gió tầng 1

5- Mặt bằng thông gió tầng kỹ thuật

6- Mặt bằng thông gió tầng 3

7- Mặt bằng thông gió tầng 4

8- Mặt bằng thông gió tầng 5

9- Mặt bằng thông gió tầng 6

10- Mặt bằng thông gió tầng 7, 15

11- Mặt bằng thông gió tầng 16

12- Mặt bằng thông gió tầng 17, 18, 19

(ht-qnv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi