Tài liệu giúp các kỹ sư ngành điện nhẹ hiểu rõ hơn về Thiết kế Điều hòa, thông gió
Date published: 14.01.2015 | 16:09
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
25 EP

Thiết kế Điều hòa, thông gió chung cư 21 tầng-Phần II

Thiết kế Điều hòa thông gió chung cư 21 tầng-Phần II  bao gồm 13 bản vẽ

1-Mặt bằng thông gió tầng 20

2- Mặt bằng thông gió tầng hầm 21

3- Mặt bằng thông gió tầng kỹ thuật mái

4- Mặt bằng cấp Gas điều hòa tầng 1

5- Mặt bằng cấp Gas điều hòa tầng 2

6- Mặt bằng cấp Gas điều hòa tầng kỹ thuật

7- Mặt bằng nước ngưng tầng 1

8- Mặt bằng nước ngưng tầng 2

9- Mặt bằng điện điều hòa tầng 1

10- Mặt bằng điện điều hòa tầng 2

11- Mặt bằng điện điều hòa tầng kỹ thuật

12- Mặt bằng điện điều hòa tầng 3

13- Mặt bằng điện điều hòa tầng 5

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]