Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- HKT01: Bình đồ hào kỹ thuật

- HKT02: Mặt cắt ngang điển hình

- HKT03-01: Chi tiết ga nối ống luồn cáp trên hè

- HKT03-02: Chi tiết ga nối ống luồn cáp qua đường

- HKT03-03: Chi tiết ga nối ống luồn cáp qua cầu

- HKT03-04: Chi tiết bó ống luồn cáp loại A,B,C

Định dạng tài liệu: (.dwg)

 (2ae-Acvn11)

Date published: 27.07.2020 | 13:59
Available in Ebook

Thiết kế hào cáp kỹ thuật (Công trình thiết kế xây dựng Đường Lê Văn Lương kéo dài)

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- HKT01: Bình đồ hào kỹ thuật

- HKT02: Mặt cắt ngang điển hình

- HKT03-01: Chi tiết ga nối ống luồn cáp trên hè

- HKT03-02: Chi tiết ga nối ống luồn cáp qua đường

- HKT03-03: Chi tiết ga nối ống luồn cáp qua cầu

- HKT03-04: Chi tiết bó ống luồn cáp loại A,B,C

Định dạng tài liệu: (.dwg)

 (2ae-Acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]