Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- HKT01: Bình đồ hào kỹ thuật

- HKT02: Trắc dọc hào kỹ thuật

Định dạng tài liệu: (.dwg)

 (2ae-Acvn11)

Date published: 27.07.2020 | 15:29
Available in Ebook

Thiết kế hào cáp kỹ thuật (Dự án Thiết kế cơ sở Khu dô thị Nam Thăng Long – tỷ lệ 1/500)

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- HKT01: Bình đồ hào kỹ thuật

- HKT02: Trắc dọc hào kỹ thuật

Định dạng tài liệu: (.dwg)

 (2ae-Acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]