0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Thiết kế hào kỹ thuật (Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu di dân Đền Lừ 3 và đấu giá quyền sử dụng đất)

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- HKT01: Bình đồ hào kỹ thuật

- HKT02: Bố trí chung hào kỹ thuật BxH= 1.4x1m

- HKT03: Chi tiết chống thấm hào kỹ thuật

- HKT04: Chi tiết ga thăm hào kỹ thuật

Định dạng tài liệu: (.dwg)

 (2ae-Acvn11)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi