Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- HKT01: Bình đồ hào kỹ thuật

- HKT02: Bố trí chung hào kỹ thuật BxH= 1.4x1m

- HKT03: Chi tiết chống thấm hào kỹ thuật

- HKT04: Chi tiết ga thăm hào kỹ thuật

Định dạng tài liệu: (.dwg)

 (2ae-Acvn11)

Date published: 27.07.2020 | 12:28
Available in Ebook

Thiết kế hào kỹ thuật (Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu di dân Đền Lừ 3 và đấu giá quyền sử dụng đất)

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- HKT01: Bình đồ hào kỹ thuật

- HKT02: Bố trí chung hào kỹ thuật BxH= 1.4x1m

- HKT03: Chi tiết chống thấm hào kỹ thuật

- HKT04: Chi tiết ga thăm hào kỹ thuật

Định dạng tài liệu: (.dwg)

 (2ae-Acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]