Thư viện tường chắn bao tải cát bao gồm 5 bản vẽ:

1: Tường chắn bao tải cát Htb=0.5m

2: Tường chắn bao tải cát Htb=1.2m

3: Tường chắn bao tải cát Htb=1.4m

4: Tường chắn bao tải cát Htb=1.8m

5: Tường chắn bao tải cát Htb=2.2m

(ht-qnv)

Date published: 22.08.2014 | 18:19
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
25 EP

Thư viên Định hình Tường chắn bao tải cát

Thư viện tường chắn bao tải cát bao gồm 5 bản vẽ:

1: Tường chắn bao tải cát Htb=0.5m

2: Tường chắn bao tải cát Htb=1.2m

3: Tường chắn bao tải cát Htb=1.4m

4: Tường chắn bao tải cát Htb=1.8m

5: Tường chắn bao tải cát Htb=2.2m

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]