0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
150 EP
Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cụm công nghiệp

Tài liệu mẫu Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp là tài liệu tham khảo hữu ích khi làm về dự án đầu tư các khu công nghiệp và cụm công nghiệp theo thông tư nghị định mới nhất (Nghị định 59/2015/NĐ-CP, Nghị định 68/2017/NĐ-CP....).

Tài liệu định dạng file .DOC , gồm 133 trang.

Tham khảo tài liệu: Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

(ttmh)

theo link sau:https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/tong-muc-dau-tu-va-phuong-an-tai-chinh-du-an-xay-dung-ha-tang-ky-thuat-cum-cong-nghiep.html

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi