Bộ sưu tập 21 mẫu nhà 1 tầng, có thể áp dụng xây dựng ở nông thôn hoặc các khu du lịch sinh thái.Với mỗi mẫu nhà đều có phối cảnh, mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt.

Date published: 26.04.2014 | 14:45
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
25 EP

21 mẫu nhà 1 tầng (P2)

Bộ sưu tập 21 mẫu nhà 1 tầng, có thể áp dụng xây dựng ở nông thôn hoặc các khu du lịch sinh thái.Với mỗi mẫu nhà đều có phối cảnh, mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]