Bản vẽ mẫu rạp chiếu phim Megastar tại Thuỳ Dương Plaza-Hải Phòng. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các kiến trúc sư.

Date published: 28.04.2014 | 10:45
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
25 EP

Bản vẽ rạp chiếu phim Megastar

Bản vẽ mẫu rạp chiếu phim Megastar tại Thuỳ Dương Plaza-Hải Phòng. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các kiến trúc sư.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]