Hồ sơ bản vẽ thiết kế bản vẽ thi công Nhà văn hóa thôn, 1 tầng, kích thước 14mx26m

Phần 1: Kiến trúc bao gồm các nội dung sau:

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

- Bản vẽ tổng mặt bằng

- Bản vẽ san nền

- Mặt bằng định vị

- Mặt bằng tầng 1, mặt bằng tầng tum, mặt bằng mái

- Mặt đứng các trục

- Mặt cắt

- Chi tiết kiến trúc: chi tiết thang lên mái, chi tiết sêno...chi tiết ghi chú vật liệu thi công

- Chi tiết vệ sinh

- Mặt bằng, mặt cắt và chi tiết sảnh chính

- Chi tiết sảnh phủ

- Mặt bằng bố trí cửa, các bản vẽ chi tiết cửa

- Chi tiết cổng

Click để xem các phần liên quan theo như dưới đây

Phần 1: Kiến trúc

Phần 2: Kết cấu

Phần 3: Cấp điện

Phần 4: Cấp thoát nước

 (b)

Date published: 16.07.2015 | 10:58
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
50 EP

Hồ sơ bản vẽ thiết kế bản vẽ thi công Nhà văn hóa thôn, 1 tầng, kích thước 14mx26m – Phần 1: Kiến trúc

Hồ sơ bản vẽ thiết kế bản vẽ thi công Nhà văn hóa thôn, 1 tầng, kích thước 14mx26m

Phần 1: Kiến trúc bao gồm các nội dung sau:

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

- Bản vẽ tổng mặt bằng

- Bản vẽ san nền

- Mặt bằng định vị

- Mặt bằng tầng 1, mặt bằng tầng tum, mặt bằng mái

- Mặt đứng các trục

- Mặt cắt

- Chi tiết kiến trúc: chi tiết thang lên mái, chi tiết sêno...chi tiết ghi chú vật liệu thi công

- Chi tiết vệ sinh

- Mặt bằng, mặt cắt và chi tiết sảnh chính

- Chi tiết sảnh phủ

- Mặt bằng bố trí cửa, các bản vẽ chi tiết cửa

- Chi tiết cổng

Click để xem các phần liên quan theo như dưới đây

Phần 1: Kiến trúc

Phần 2: Kết cấu

Phần 3: Cấp điện

Phần 4: Cấp thoát nước

 (b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]