Hồ sơ bản vẽ thiết kế bản vẽ thi công Nhà văn hóa thôn, 1 tầng, kích thước 14mx26m

Phần 2: Kết cấu bao gồm các nội dung sau:

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

- Mặt bằng móng, mặt bằng xây tường móng

- Chi tiết kết cấu móng

- Mặt bằng định vị cột, chi tiết cột

- Mặt bằng kết cấu và thép sàn cốt, +3.3m, +4.5m

- Mặt bằng giằng mái, mặt bằng vì kèo xà gồ

- Chi tiết dầm, chi tiết xà gồ, chi tiết bản mã, chi tiết vì kèo, chi tiết giằng vì kèo

- Chi tiết lanh tô cửa

- Các bảng thống kê cốt thép

Click để xem các phần liên quan theo như dưới đây

Phần 1: Kiến trúc

Phần 2: Kết cấu

Phần 3: Cấp điện

Phần 4: Cấp thoát nước

 (b)

Date published: 16.07.2015 | 10:56
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
50 EP

Hồ sơ bản vẽ thiết kế bản vẽ thi công Nhà văn hóa thôn, 1 tầng, kích thước 14mx26m – Phần 2: Kết cấu

Hồ sơ bản vẽ thiết kế bản vẽ thi công Nhà văn hóa thôn, 1 tầng, kích thước 14mx26m

Phần 2: Kết cấu bao gồm các nội dung sau:

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

- Mặt bằng móng, mặt bằng xây tường móng

- Chi tiết kết cấu móng

- Mặt bằng định vị cột, chi tiết cột

- Mặt bằng kết cấu và thép sàn cốt, +3.3m, +4.5m

- Mặt bằng giằng mái, mặt bằng vì kèo xà gồ

- Chi tiết dầm, chi tiết xà gồ, chi tiết bản mã, chi tiết vì kèo, chi tiết giằng vì kèo

- Chi tiết lanh tô cửa

- Các bảng thống kê cốt thép

Click để xem các phần liên quan theo như dưới đây

Phần 1: Kiến trúc

Phần 2: Kết cấu

Phần 3: Cấp điện

Phần 4: Cấp thoát nước

 (b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]