Hồ sơ kết cấu cổng chào Hồ Gươm Plaza
Date published: 29.07.2015 | 16:00
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
50 EP

Hồ sơ kết cấu cổng chào Hồ Gươm Plaza

Hồ sơ bản vẽ bao gồm các nội dung sau:

- Bản vẽ kết cấu phần móng

- Bản vẽ kết cấu chi tiết khung

- Bản vẽ chi tiết cột đỡ

- Bản vẽ các chi tiết liên kết 

Định dạng tài liệu: file Autocad (.dwg)

(Hvb)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]