Hồ sơ mẫu bản vẽ thi công nhà lô 5 tầng
Date published: 10.04.2014 | 09:47
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
100 EP

Hồ sơ mẫu bản vẽ thi công nhà lô 5 tầng

Hồ sơ mẫu bản vẽ thi công nhà lô 5 tầng  bao gồm các bản vẽ sau:

1- Bản vẽ phần kiến trúc

2- Bản vẽ phần kết cấu

3- Bản vẽ phần điện

4- Bản vẽ phần nước 

 (hvb)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]