Bộ hồ sơ thiết kế bản vẽ cấp điện nhà biệt thự
Date published: 21.03.2014 | 17:29
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
50 EP

Hồ sơ mẫu bản vẽ thiết kế cấp điện nhà biệt thự

Hồ sơ mẫu bản vẽ thiết kế cấp điện nhà biệt thự bao gồm 22 bản vẽ sau:

1- Mặt bằng chống sét mái

2- Mặt bằng tiếp địa tầng 1

3- Chi tiết lắp đặt thiết bị

4- Mặt bằng chiếu sáng thông gió tầng 1

5- Mặt bằng chiếu sáng thông gió tầng lửng

6- Mặt bằng chiếu sáng thông gió tầng 2

7- Mặt bằng chiếu sáng thông gió tầng 2

8- Mặt bằng chiếu sáng thông gió tầng áp mái

9- Mặt bằng cấp điện ổ cắp-bình nóng lạnh-điều hòa tầng 1

10- Mặt bằng cấp điện ổ cắm-bình nóng lạnh-điều hòa tầng lửng

11- Mặt bằng cấp điện ổ cắp-bình nóng lạnh-điều hòa tầng 2

12- Mặt bằng cấp điện ổ cắp-bình nóng lạnh-điều hòa tầng 3

13- Mặt bằng cấp điện ổ cắp-bình nóng lạnh-điều hòa tầng áp mái

14- Mặt bằng điện nhẹ tầng 1

15- Mặt bằng điện nhẹ tầng lửng

16- Mặt bằng điện nhẹ tầng 2

17- Mặt bằng điện nhẹ tầng 3

18- Sơ đồ hệ thống thông tin liên lạc

19- Sơ đồ cấp điện tủ điện tầng 1

20- Sơ đồ cấp điện tủ điện tầng 2

21- Sơ đồ cấp điện tủ điện tầng 3

22- Bảng tổng hợp khối lượng

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]