Hồ sơ mẫu bản vẽ thiết kế cấp điện cho nhà hàng gà Mạch Hoạch gồm 23 bản vẽ:

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

1-Mặt bằng chiếu sáng+quạt tầng 1

2-Mặt bằng chiếu sáng+quạt tầng 2

3-Mặt bằng chiếu sáng+quạt tầng 3

4-Mặt bằng chiếu sáng+quạt tầng 4

5-Mặt bằng chiếu sáng+quạt tầng 5

6-Mặt bằng chiếu sáng+quạt tầng 6

7-Mặt bằng chiếu sáng+quạt tầng tum

8-Mặt bằng ổ cắm +điều hòa+nóng lạnh tầng 1

9-Mặt bằng ổ cắm +điều hòa+nóng lạnh tầng 2

10-Mặt bằng ổ cắm +điều hòa+nóng lạnh tầng 3

11-Mặt bằng ổ cắm +điều hòa+nóng lạnh tầng 4

12-Mặt bằng ổ cắm +điều hòa+nóng lạnh tầng 5

13-Mặt bằng ổ cắm +điều hòa+nóng lạnh tầng 6

14-Mặt bằng ổ cắm +điều hòa+nóng lạnh tầng tum

15-22: Sơ đồ nguyên lý cấp điện các tầng

23.Bảng tổng hợp khối lượng

(ht-nth)

Date published: 30.12.2014 | 14:38
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
30 EP

Hồ sơ mẫu bản vẽ thiết kế cấp điện nhà hàng gà Mạch Hoạch

Hồ sơ mẫu bản vẽ thiết kế cấp điện cho nhà hàng gà Mạch Hoạch gồm 23 bản vẽ:

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

1-Mặt bằng chiếu sáng+quạt tầng 1

2-Mặt bằng chiếu sáng+quạt tầng 2

3-Mặt bằng chiếu sáng+quạt tầng 3

4-Mặt bằng chiếu sáng+quạt tầng 4

5-Mặt bằng chiếu sáng+quạt tầng 5

6-Mặt bằng chiếu sáng+quạt tầng 6

7-Mặt bằng chiếu sáng+quạt tầng tum

8-Mặt bằng ổ cắm +điều hòa+nóng lạnh tầng 1

9-Mặt bằng ổ cắm +điều hòa+nóng lạnh tầng 2

10-Mặt bằng ổ cắm +điều hòa+nóng lạnh tầng 3

11-Mặt bằng ổ cắm +điều hòa+nóng lạnh tầng 4

12-Mặt bằng ổ cắm +điều hòa+nóng lạnh tầng 5

13-Mặt bằng ổ cắm +điều hòa+nóng lạnh tầng 6

14-Mặt bằng ổ cắm +điều hòa+nóng lạnh tầng tum

15-22: Sơ đồ nguyên lý cấp điện các tầng

23.Bảng tổng hợp khối lượng

(ht-nth)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]