Hồ sơ mẫu bản vẽ thiết kế cấp điện trục sở văn phòng gồm 29 bản vẽ:

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

1-Mặt bằng chiếu sáng tầng trệt

2-Mặt bằng chiếu sáng tầng 1

3-Mặt bằng chiếu sáng tầng 2

4-Mặt bằng chiếu sáng tầng 3

5-Mặt bằng chiếu sáng tầng 4

6-Mặt bằng chiếu sáng tầng 5

7-Mặt bằng chiếu sáng tầng 6

8-Mặt bằng chiếu sáng tầng áp mái

9-Mặt bằng cấp điện tầng trệt

10-Mặt bằng cấp điện tầng 1

11-Mặt bằng cấp điện tầng 2

12-Mặt bằng cấp điện tầng 3

13-Mặt bằng cấp điện tầng 4

14-Mặt bằng cấp điện tầng 5

15-Mặt bằng cấp điện tầng 6

16-Mặt bằng cấp điện tầng áp mái

17-Mặt bằng chống sét

18-Mặt bằng tiếp địa

19-Chi tiết cấu tạo chống sét

20- Tổng hợp khối lượng chống sét

21-29- Sơ đồ nguyên lý cấp điện các tầng và bảng tổng hợp khối lượng cấp điện

(ht-nth)

Date published: 30.12.2014 | 15:00
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
30 EP

Hồ sơ mẫu bản vẽ thiết kế cấp điện trụ sở văn phòng 6 tầng

Hồ sơ mẫu bản vẽ thiết kế cấp điện trục sở văn phòng gồm 29 bản vẽ:

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

1-Mặt bằng chiếu sáng tầng trệt

2-Mặt bằng chiếu sáng tầng 1

3-Mặt bằng chiếu sáng tầng 2

4-Mặt bằng chiếu sáng tầng 3

5-Mặt bằng chiếu sáng tầng 4

6-Mặt bằng chiếu sáng tầng 5

7-Mặt bằng chiếu sáng tầng 6

8-Mặt bằng chiếu sáng tầng áp mái

9-Mặt bằng cấp điện tầng trệt

10-Mặt bằng cấp điện tầng 1

11-Mặt bằng cấp điện tầng 2

12-Mặt bằng cấp điện tầng 3

13-Mặt bằng cấp điện tầng 4

14-Mặt bằng cấp điện tầng 5

15-Mặt bằng cấp điện tầng 6

16-Mặt bằng cấp điện tầng áp mái

17-Mặt bằng chống sét

18-Mặt bằng tiếp địa

19-Chi tiết cấu tạo chống sét

20- Tổng hợp khối lượng chống sét

21-29- Sơ đồ nguyên lý cấp điện các tầng và bảng tổng hợp khối lượng cấp điện

(ht-nth)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]