0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
30 EP
Hồ sơ mẫu bản vẽ thiết kế hệ thống thông gió trụ sở văn phòng 6 tầng

Hồ sơ mẫu bản vẽ thiết kế hệ thống thông gió trục sở văn phòng gồm 16 bản vẽ:

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

1-Mặt bằng cấp điện hệ thống thông gió tầng trệt

2-Mặt bằng cấp điện hệ thống thông gió tầng 1

3-Mặt bằng cấp điện hệ thống thông gió tầng 2

4-Mặt bằng cấp điện hệ thống thông gió tầng 3

5-Mặt bằng cấp điện hệ thống thông gió tầng 4

6-Mặt bằng cấp điện hệ thống thông gió tầng 5

7-Mặt bằng cấp điện hệ thống thông gió tầng 6

8-Mặt bằng hệ thống thông gió tầng trệt

9-Mặt bằng hệ thống thông gió tầng 1

10-Mặt bằng hệ thống thông gió tầng 2

11-Mặt bằng hệ thống thông gió tầng 3

12-Mặt bằng hệ thống thông gió tầng 4

13-Mặt bằng hệ thống thông gió tầng 5

14-Mặt bằng hệ thống thông gió tầng 6

15-Chi tiết cấu tạo

16-Tổng hợp khối lượng

(ht-nth)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi