Hồ sơ thiết kế kỹ thuật Khu nhà xưởng sản xuất kết cấu thép và vật liệu xây dựng – kích thước 49M x 125M x 12.5M – Phần 8: Chi tiết cửa nhà xưởng sản xuất chính bao gồm đầy đủ các nội dung như:

- Chi tiết cửa đẩy 7M x 5M (2 loại)

- Chi tiết bố trí xà gồ thưng biên (liên kết với cửa)

Click để xem các phần liên quan theo như dưới đây:

Phần 1: Kiến trúc, đường nội bộ và hệ thống chiếu sáng

Phần 2: Tường rào, nhà bảo vệ

Phần 3: Nhà điều hành

Phần 4: Chống sét và cấp điện chiếu sáng

Phần 5: Kết cấu móng nhà xưởng sản xuất chính

Phần 6: Chi tiết giằng, cột, dầm cẩu trục nhà xưởng sản xuất chính

Phần 7: Chi tiết kèo, xà gồ, cửa mái nhà xưởng sản xuất chính

Phần 8: Chi tiết cửa nhà xưởng sản xuất chính

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

Date published: 16.04.2015 | 12:14
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
30 EP

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật Khu nhà xưởng sản xuất kết cấu thép và vật liệu xây dựng – kích thước 49M x 125M x 12.5M – Phần 8: Chi tiết cửa nhà xưởng sản xuất chính

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật Khu nhà xưởng sản xuất kết cấu thép và vật liệu xây dựng – kích thước 49M x 125M x 12.5M – Phần 8: Chi tiết cửa nhà xưởng sản xuất chính bao gồm đầy đủ các nội dung như:

- Chi tiết cửa đẩy 7M x 5M (2 loại)

- Chi tiết bố trí xà gồ thưng biên (liên kết với cửa)

Click để xem các phần liên quan theo như dưới đây:

Phần 1: Kiến trúc, đường nội bộ và hệ thống chiếu sáng

Phần 2: Tường rào, nhà bảo vệ

Phần 3: Nhà điều hành

Phần 4: Chống sét và cấp điện chiếu sáng

Phần 5: Kết cấu móng nhà xưởng sản xuất chính

Phần 6: Chi tiết giằng, cột, dầm cẩu trục nhà xưởng sản xuất chính

Phần 7: Chi tiết kèo, xà gồ, cửa mái nhà xưởng sản xuất chính

Phần 8: Chi tiết cửa nhà xưởng sản xuất chính

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]