Hồ sơ thiết kế kỹ thuật mái vòm thép không gian che cầu trục 0.5 tấn – Kích thước 28.5M x 69M. Hồ sơ thể hiện đầy đủ các bản vẽ chi tiết như:

- Mặt bằng mái nối, mặt bằng mái

- Mặt đứng và mặt cắt

- Định vị bulông và bulông, giưỡng định vị bulông

- Cột, dầm và gối đỡ

- Các bản vẽ thiết kế chi tiết dầm trục

- Các bản vẽ thiết kế chi tiết cột và trụ đỡ

- Bản vẽ hệ khung thép không gian 3D

- Bảng tổng hợp khối lượng, thống kê vật tư

 

- Đây là tài liệu tham khảo rất hữu ích cho các kỹ sư thiết kế kết cấu giàn thép không gian các công trình nhà thi đấu thể thao hoặc các công trình nhịp lớn sủ dụng kết cấu mái vòm không gian thép.

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

Date published: 24.04.2015 | 10:03
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
200 EP

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật mái vòm thép không gian che cầu trục 0.5 tấn – Kích thước 28.5M x 69M

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật mái vòm thép không gian che cầu trục 0.5 tấn – Kích thước 28.5M x 69M. Hồ sơ thể hiện đầy đủ các bản vẽ chi tiết như:

- Mặt bằng mái nối, mặt bằng mái

- Mặt đứng và mặt cắt

- Định vị bulông và bulông, giưỡng định vị bulông

- Cột, dầm và gối đỡ

- Các bản vẽ thiết kế chi tiết dầm trục

- Các bản vẽ thiết kế chi tiết cột và trụ đỡ

- Bản vẽ hệ khung thép không gian 3D

- Bảng tổng hợp khối lượng, thống kê vật tư

 

- Đây là tài liệu tham khảo rất hữu ích cho các kỹ sư thiết kế kết cấu giàn thép không gian các công trình nhà thi đấu thể thao hoặc các công trình nhịp lớn sủ dụng kết cấu mái vòm không gian thép.

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]