Hồ sơ thiết kế kỹ thuật Nhà thi đấu thể dục thể thao, mái thép không gian với kích thước 11.17m x 21.6 m bao gồm đầy đủ các phần như:

-Bản vẽ mặt bằng (cột, mái, cốt 0.00)

-Bản vẽ mặt cắt các hướng

-Bản vẽ kết cấu thép mái chính (mặt bằng mái, mặt bằng XGM, mặt bằng gối mái)

-Bản vẽ kết cấu thép mái sảnh

-Chi tiết cấu tạo thi công công trình (thanh cánh dưới, thanh cánh trên, thanh cánh mái sảnh, đấu mái thanh cánh, cấu tạo thanh dọc dưới, cấu tạo thanh xà gồ mái, cấu tạo thanh bụng, chi tiết các gối đỡ cột….)

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

Date published: 08.04.2015 | 14:49
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
200 EP

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật Nhà thi đấu thể dục thể thao, mái thép không gian

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật Nhà thi đấu thể dục thể thao, mái thép không gian với kích thước 11.17m x 21.6 m bao gồm đầy đủ các phần như:

-Bản vẽ mặt bằng (cột, mái, cốt 0.00)

-Bản vẽ mặt cắt các hướng

-Bản vẽ kết cấu thép mái chính (mặt bằng mái, mặt bằng XGM, mặt bằng gối mái)

-Bản vẽ kết cấu thép mái sảnh

-Chi tiết cấu tạo thi công công trình (thanh cánh dưới, thanh cánh trên, thanh cánh mái sảnh, đấu mái thanh cánh, cấu tạo thanh dọc dưới, cấu tạo thanh xà gồ mái, cấu tạo thanh bụng, chi tiết các gối đỡ cột….)

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]