Hồ sơ thiết kế thi công Bể bơi ngoài trời, kích thước 19,5M X 8M - bao gồm đầy các bản vẽ sau:

Phần 1: Phần Kiến trúc và hệ thống cấp nước

-Hệ thống lọc tuần hoàn bể bơi

-Mặt bằng định vị thiết bị bể bơi

-Mặt bằng đường ống cấp nước bể bơi

-Mặt bằng ga thu nước bể bơi

-Chi tiết bể tràn

-Chi tiết lắp đặt thu bể trẻ em, người lớn và thu đáy

Phần 2: Cấp điện

-Mặt bằng cấp điện

-Mặt bằng chiếu sáng

-Sơ đồ bản điện

-Bảng thống kê vật liệu

Phần 3: Kết cấu

-Mặt bằng định vị cọc, chi tiết cọc

-Chi tiết cấu tạo: móng, đáy bể bơi, thép sàn, vách bể

-Thống kê cốt thép

 

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

Date published: 18.05.2017 | 22:59
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
150 EP

Hồ sơ thiết kế thi công Bể bơi ngoài trời – 19,5M X 8M

Hồ sơ thiết kế thi công Bể bơi ngoài trời, kích thước 19,5M X 8M - bao gồm đầy các bản vẽ sau:

Phần 1: Phần Kiến trúc và hệ thống cấp nước

-Hệ thống lọc tuần hoàn bể bơi

-Mặt bằng định vị thiết bị bể bơi

-Mặt bằng đường ống cấp nước bể bơi

-Mặt bằng ga thu nước bể bơi

-Chi tiết bể tràn

-Chi tiết lắp đặt thu bể trẻ em, người lớn và thu đáy

Phần 2: Cấp điện

-Mặt bằng cấp điện

-Mặt bằng chiếu sáng

-Sơ đồ bản điện

-Bảng thống kê vật liệu

Phần 3: Kết cấu

-Mặt bằng định vị cọc, chi tiết cọc

-Chi tiết cấu tạo: móng, đáy bể bơi, thép sàn, vách bể

-Thống kê cốt thép

 

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]