Mẫu hồ sơ TKCS phần kiến trúc công trình bệnh viện đa khoa 300 giường với quy mô 2 tầng hầm và 12 tầng nổi,quy mô khu đất là 110mx51m.

Tài liệu bao gồm các bản vẽ sau:

+ Mặt bằng tầng hầm 1, 2

+ Mặt bằng tầng điển hình

+ Mặt bằng tầng mái

+ Mặt bằng tầng 1 đến tầng 4

+ Mặt cắt

Định dạng tài liệu: File autocad(.dwg)

(ht-nth, V- Liên)

Date published: 15.01.2018 | 15:47
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
100 EP

Mẫu hồ sơ TKCS phần kiến trúc công trình bệnh viện đa khoa 300 giường

Mẫu hồ sơ TKCS phần kiến trúc công trình bệnh viện đa khoa 300 giường với quy mô 2 tầng hầm và 12 tầng nổi,quy mô khu đất là 110mx51m.

Tài liệu bao gồm các bản vẽ sau:

+ Mặt bằng tầng hầm 1, 2

+ Mặt bằng tầng điển hình

+ Mặt bằng tầng mái

+ Mặt bằng tầng 1 đến tầng 4

+ Mặt cắt

Định dạng tài liệu: File autocad(.dwg)

(ht-nth, V- Liên)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]