0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Thiết kế bản vẽ thi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê hạng mục MEP

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Thuyết minh tổng hợp

*) Bản vẽ: Lô 15 + Lô 16

     +) Điện biệt thự song lập:

-          Đ-SĐNL (A1.1): Sơ đồ nguyên lý cấp điện

-          Đ-CĐ.T1 (A1.1): Mặt bằng cấp điện tầng 1

-          Đ-CĐ.T2-3 (A1.1): Mặt bằng cấp điện tầng 2-3

-          Đ-CĐ.TAM (A1.1): Mặt bằng cấp điện tầng áp mái

-          Đ-CS.T1 (A1.1): Mặt bằng chiếu sáng tầng 1

-          Đ-CS.T2-3 (A1.1): Mặt bằng chiếu sáng tầng 2-3

-          Đ-CS.TAM (A1.1): Mặt bằng chiếu sáng tầng áp mái

-          Đ-CSET (A1.1): Hệ thống chống sét

     +) Điện shophouse:

-          Đ-CS.T1 (B2.1): Mặt bằng chiếu sáng tầng 1

-          Đ-CS.T2-3 (B2.1): Mặt bằng chiếu sáng tầng 2-3

-          Đ-CS.TAM (B2.1): Mặt bằng chiếu sáng tầng áp mái

-          Đ-CSET (B2.1): Hệ thống chống sét

-          Đ-CT.01 (B2.1): Chi tiết lắp đặt 1

     +) Điện nhẹ:

-          ĐN.MB.01 (A1.1): Mặt bằng hệ thống mạng thoại tivi tầng 1

-          ĐN.MB.02 (A1.1): Mặt bằng hệ thống mạng thoại tivi tầng 2

-          ĐN.MB.03 (A1.1): Mặt bằng hệ thống mạng thoại tivi tầng 3

-          ĐN.MB.04 (A1.1): Mặt bằng hệ thống mạng thoại tivi tầng áp mái

-          ĐN.SĐ.01 (A1.1): Sơ đồ nghuyên lý hệ thống mạng thoại tivi

-          ĐN.CT.01 (A1.1): Chi tiết lắp đặt

-          ĐN.TK.01 (A1.1): Bảng thống kê khối lượng

      +) Cấp thoát nước:

-          CTN.MB.TAM (A1.1): Mặt bằng cấp thoát nước tầng áp mái

-          CTN.MB.TM (A1.1): Mặt bằng cấp thoát nước tầng mái

-          CTN.CTVS.01 (A1.1): Chi tiết cấp thoát nước khu vệ sinh VS-01 và khu bếp

-          CTN.CTVS.02 (A1.1): Chi tiết cấp thoát nước khu vệ sinh VS-02

-          CTN.CTVS.03 (A1.1): Chi tiết cấp thoát nước khu vệ sinh VS-03

-          CTN.MB.TAM (C1-1): Mặt bằng cấp thoát nước tầng áp mái

-          CTN.MB.TM (C1-1): Mặt bằng cấp thoát nước tầng mái

-          CTN.VS.01 (C1-1): Chi tiết cấp thoát nước vệ sinh 01

-          CTN.VS.02 (C1-1): Chi tiết cấp thoát nước vệ sinh 02

-          CTN.VS.03 (C1-1): Chi tiết cấp thoát nước vệ sinh 03

+) Điều hòa:

-          SĐ.ĐH.01 (A2.1): Sơ đồ nguyên lý điều hòa

-          SĐ.TG.01 (A2.1): Sơ đồ nguyên lý thông gió

-          ĐHTG.KH-GC.01 (A2.1): Kí hiệu, ghi chú chung bản vẽ

-          ĐHTG.CT.01 (A2.1): Chi tiết lắp đặt

-          ĐHTG.TK.01 (A2.1): Thống kê khối lượng

Định dạng tài liệu: (.doc); (.dwg); (.pdf)

(nvt-upweb-acvn11)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi