0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Thiết kế bản vẽ thi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê ô đất 15,16 khu đô thị mới thành phố Cao Bằng hạng mục kiến trúc

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Thuyết minh tổng hợp

*) Bản vẽ:

- TT-01: Mặt bằng vị trí lô đất L15 và L16

- KT-0-02: Mặt bằng tổng thể lô 15

- KT-0-02: Mặt bằng tổng thể lô 16

- KT-0-03: Mặt đứng hướng nhìn H1- hạng mục villa

- KT-0-04: Mặt đứng hướng nhìn H2- hạng mục villa

- KT-0-03: Mặt đứng hướng nhìn H3- hạng mục nhà ở thấp tầng

- KT-0-04: Mặt đứng hướng nhìn H4- hạng mục nhà ở thấp tầng

          * Biệt thự song lập:

- KT-1-01 (A1.1 lo 16): Mặt bằng tầng 1 – hạng mục Villa

- KT-1-02 (A1.1 lo 16): Mặt bằng tầng 2 – hạng mục Villa

- KT-1-03 (A1.1 lo 16): Mặt bằng tầng 3 – hạng mục Villa

- KT-1-04 (A1.1 lo 16): Mặt bằng tầng áp mái – hạng mục Villa

- KT-1-05 (A1.1 lo 16): Mặt bằng tầng mái – hạng mục Villa

- KT-2-01 (A1.1 lo 16): Mặt đứng trục C-A – hạng mục Villa

- KT-2-02 (A1.1 lo 16): Mặt đứng trục A-C – hạng mục Villa

- KT-2-03 (A1.1 lo 16): Mặt đứng trục 1-4 – hạng mục Villa

- KT-3-01 (A1.1 lo 16): Mặt cắt A-A – hạng mục Villa

·         Shop house 1:

-          KT-8-01 (B2.1): Mặt bằng lát sàn tầng 1 – Nhà ở thấp tầng

-          KT-8-02 (B2.1): Mặt bằng lát sàn tầng 2 - Nhà ở thấp tầng

-          KT-8-03 (B2.1): Mặt bằng lát sàn tầng 3 - Nhà ở thấp tầng

-          KT-8-04 (B2.1): Mặt bằng lát sàn tầng áp  - Nhà ở thấp tầng

-          KT-8-05 (B2.1): Mặt bằng lát sàn tầng mái  - Nhà ở thấp tầng

-          KT-5-01 (B2.1): Chi tiết thang 01 – vệ sinh

 

·         Shop house 2:

-          KT-1-01 (B1.1): Mặt bằng tầng 1 – Nhà ở thấp tầng

-          KT-1-02 (B1.1): Mặt bằng tầng 2 – Nhà ở thấp tầng

-          KT-1-03 (B1.1): Mặt bằng tầng 3 – Nhà ở thấp tầng

-          KT-1-04 (B1.1): Mặt bằng tầng áp mái – Nhà ở thấp tầng

-          KT-1-05 (B1.1): Mặt bằng tầng mái – Nhà ở thấp tầng

-          KT-2-01 (B1.1): Mặt đứng trục A-B – Nhà ở thấp tầng

 

·         Chi tiết:

-          Chi tiết cửa

-          Chi tiết mặt đứng

-          Chi tiết thang                 : (B1.1)

-          Chi tiết vệ sinh

-          Trần – Sàn

Định dạng tài liệu: (.doc); (.dwg);

(nvt-upweb-acvn11)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi