Nội dung tài liệu: xem chi tiết tại phần mục lục tóm bắt bên dưới

Mục tiêu của dự án

-Tạo ra một nơi lưu trú, nghỉ ngơi, giải trí, hội họp tiêu chuẩn 1 sao phục vụ tốt các nhu cầu của khách du lịch quốc tế và khách trong nước.

-Tạo thêm việc làm.

-Thu được lợi nhuận chính đáng cho nhà đầu tư.

Thông tin dự án :

 Mục tiêu đầu tư                : Xây dựng khách sạn đạt tiêu chuẩn 1 sao

 Quy mô dự án                 : Khách sạn có quy mô 26 phòng

 Hình thức đầu tư              : Đầu tư xây dựng mới

 Tổng mức đầu tư              : 7 tỷ đồng 

Định dạng tài liệu: Thuyết minh Dự án đầu tư file word(.doc)

(b)

Date published: 05.01.2018 | 21:52
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
100 EP

Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng khách sạn 1 sao

Nội dung tài liệu: xem chi tiết tại phần mục lục tóm bắt bên dưới

Mục tiêu của dự án

-Tạo ra một nơi lưu trú, nghỉ ngơi, giải trí, hội họp tiêu chuẩn 1 sao phục vụ tốt các nhu cầu của khách du lịch quốc tế và khách trong nước.

-Tạo thêm việc làm.

-Thu được lợi nhuận chính đáng cho nhà đầu tư.

Thông tin dự án :

 Mục tiêu đầu tư                : Xây dựng khách sạn đạt tiêu chuẩn 1 sao

 Quy mô dự án                 : Khách sạn có quy mô 26 phòng

 Hình thức đầu tư              : Đầu tư xây dựng mới

 Tổng mức đầu tư              : 7 tỷ đồng 

Định dạng tài liệu: Thuyết minh Dự án đầu tư file word(.doc)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]