0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo công tác năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

- Thực hiện Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND Tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015; Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 30 tháng 1 năm 2015 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ và Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa V.Sở Lao động-Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả triển khai thực hiện năm 2015.

- Mục tiêu: Báo cáo công tác năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

* Thời điểm báo cáo: năm 2015

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo công tác năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi