0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2014 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu:  (.pdf)

- Mục tiêu: Chương trình hành động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ V nhiệm kì 2010 – 2015. Quyết định số 69/2007/QĐ-UBND và QĐ số 67/2007/QĐ-UBND về đề án xã hội hoạt động văn hóa, thể dục và thể thao trên địa bàn tỉnh làm khâu trọng tâm trong năm. Xây dựng và đồng bộ các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, hợp tác xúc tiến đầu tư, quảng bá dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Nâng cao tính văn hóa, thể thao, du lịch trong hoạt động văn hóa cộng đồng của người dân. Phát huy các giá trị truyề thống tốt đẹp và truyền thống văn hóa dân tộc, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới. Đẩy mạnh xã hội hóa văn hóa và đa dạng hóa các nguồn lực với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

- Thời điểm lập báo cáo: năm 2014

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2014 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi