0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo hoạt động năm 2014, phương hướng hoạt động 2015 ngành Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc)

- Trong năm 2014 Ngành y tế Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tích cực phòng chống các dịch bệnh. Chương trình phòng chống dịch giám sát thường xuyên và định kỳ các bệnh dịch, tăng cường công tác kiểm dịch quốc tế phát hiện sớm các bệnh dịch có biện pháp phòng chống kịp thời.

- Phương hướng năm 2014: Công tác phòng chống dịch vẫn giữ vai trò nền tảng trong hoạt động toàn ngành. Tiếp tục tập trung cho phòng chống cúm A H1N1, phòng chống sốt xuất huyết… thông qua các giải pháp liên hoàn từ phòng chống dịch chủ động, thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng, phát hiện và dập tắt dịch sớm, phát huy tối đa vai trò của chính quyền các địa phương và cộng đồng. Tiếp tục tiến trình thực hiện nội dung Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở theo Chỉ thị 06-CT/TW của Ban Bí thư, Chuẩn Quốc gia về y tế xã của Bộ Y tế. Phấn đấu trong năm 2012 có thêm 02 xã, phường đạt chuẩn để có 90% xã, phường trên địa bàn đạt chuẩn vào cuối năm 2014. Tiếp tục triển khai tốt ba CTMTQG: Chương trình Phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS; Chương trình Bảo đảm VSATTP; Chương trình Dân số-KHHGĐ. Trong đó, đặc biệt chú trọng các mục tiêu liên quan đến chỉ tiêu Đại hội IV của Tỉnh Đảng bộ (Phòng chống suy dinh dưỡng, Chăm sóc sức khỏe sinh sản, khống chế mức sinh trong giới hạn cho phép) và các mục tiêu mới (phòng chống bệnh đáo tháo đường). Thực hiện tốt chương trình phòng chống mù lòa, phối hợp chặc chẽ với ngành giáo dục để triển khai chương trình phòng chống tật khúc xạ học đường. Nâng cao chất lượng các dịch vụ khám chữa bệnh và thực hiện y đức ở các tuyến. Tiếp tục thực hiện đề án 1816. Xây dựng và trình phê duyệt đề án tăng giường bệnh cho bệnh viện Bà Rịa và tuyến huyện. Tiếp tục thực hiện dự án củng cố bệnh viện tuyến huyện sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Phối hợp tốt với Sở Xây dựng để đẩy mạnh hai dự án xây mới bệnh viện Bà Rịa và bệnh viện Lê Lợi…

* Thời điểm báo cáo: năm 2015

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo hoạt động năm 2014, phương hướng hoạt động 2015 ngành Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi