0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo quy hoạch nuôi trồng thủy sản đến năm 2020, tỉnh Ninh Thuận

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Báo cáo quy hoạch nuôi trồng thủy sản đến năm 2020, tỉnh Ninh Thuận

+ Đề án tổ chức lại nghề khai thác hải sản tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2012 - 2020

+ Báo cáo kết quả thực hiện 4 tháng đầu năm 2020, về công tác triển khai Luật Thủy sản; tình hình thực hiện các chính sách phát triển thủy sản; kết quả thực hiện Đề án tổ

chức lại khai thác thủy sản và kết quả thực hiện chống khai thác IUU, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

+ Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

+ Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch nuôi trồng thủy sản và và đề xuất nhu cầu sử dụng đất nuôi trồng thủy sản

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

(nvl-lva-tqt-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi