0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo quy hoạch phát triển Nông - Lâm - Thủy sản giai đoạn 2011-2020, tỉnh Ninh Thuận

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Báo cáo quy hoạch phát triển Nông - Lâm - Thủy sản giai đoạn 2011-2020, tỉnh Ninh Thuận

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Nông, Lâm nghiệp và

Thủy sản tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2020

+ Các bảng tính toán

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls)

(nvl-lva-tqt-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi