0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Niên giám thống kê năm 2015 huyện Mường Chà - tỉnh Điện Biên

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file (.xls)

- Thực hiện công văn số 473 /CTK-TH ngày 24  tháng 9 năm 2015 về việc giao kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2016; Chi cục Thống kê huyện Mường Chà biên soạn và phát hành cuốn số liệu niên giám thống kê 5 năm giai đoạn (2011-2015) trên cơ sở số liệu tổng hợp các cuộc điều tra trong năm 2015, thu thập tổng hợp số liệu của các phòng, ban liên quan trên địa bàn huyện và số liệu phân bổ của Cục Thống kê tỉnh. Nội dung cuốn số liệu niên giám thống kê 2015 tuy chưa đầy đủ nhưng cơ bản đã phản ánh được thực trạng kinh tế - xã hội của huyện Mường Chà qua các năm

- Mục tiêu của việc lập Niên giám thống kê là: Giúp phản ánh đúng thực trạng phát triển của tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác; dự báo đánh giá tình hình cung cấp dữ liệu để phân tích, kịp thời điều chỉnh các chỉ tiêu thực hiện cho phù hợp; hỗ trợ tình kiếm dư địa phát triển tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực, địa phương.....

- Thời điểm lập Niên giám thống kê năm 2015 huyện Mường Chà - tỉnh Điện Biên: năm 2016

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Niên giám thống kê năm 2015 huyện Mường Chà - tỉnh Điện Biên

(huentt-qtrinh98-acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi