0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
200 EP
Niên giám thống kê năm 2020 tỉnh Hải Dương

Định dạng tài liệu: (.xls), (.doc), (.pdf)

- Niên giám Thống kê do Cục Thống kê tỉnh Hải Dương biên soạn và phát hành hàng năm để đáp ứng các yêu cầu nghiên cứu tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

- Thời điểm lập Niên giám thống kê năm 2020 tỉnh Hải Dương: năm 2021

- Mục tiêu của việc lập Niên giám thống kê là: Giúp phản ánh đúng thực trạng phát triển của tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác; dự báo đánh giá tình hình cung cấp dữ liệu để phân tích, kịp thời điều chỉnh các chỉ tiêu thực hiện cho phù hợp; hỗ trợ tình kiếm dư địa phát triển tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực, địa phương.....

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Niên giám thống kê năm 2020 tỉnh Hải Dương

(huentt-qtrinh98-acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi