Đề cương tư vấn giám sát xây dựng đường đê và các công trình phụ trợ bao gồm các nội dung công việc sau:

- Phần chân kè

- Phần mái

- Phần đỉnh và mặt đường

- Nối dài cống tiêu ra sông

- Cải tạo cống hiện trạng

- Sửa chữa, nâng cao tường chắn đất

Định dạng tài liệu: Thuyết minh file word (.doc)

(haiseu80)

Date published: 10.08.2015 | 15:45
Available in Ebook
Định hình - Mẫu văn bản khác
30 EP

Đề cương tư vấn giám sát xây dựng đường kè và các công trình phụ trợ

Đề cương tư vấn giám sát xây dựng đường đê và các công trình phụ trợ bao gồm các nội dung công việc sau:

- Phần chân kè

- Phần mái

- Phần đỉnh và mặt đường

- Nối dài cống tiêu ra sông

- Cải tạo cống hiện trạng

- Sửa chữa, nâng cao tường chắn đất

Định dạng tài liệu: Thuyết minh file word (.doc)

(haiseu80)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]