Hồ sơ đầy đủ, chi tiết bao gồm các phần sau:

1-Thuyết minh chấp thuận đầu tư (xem chi tiết mục lục thuyết minh bên dưới)

2-Bảng tính Excel Tổng mức đầu tư, phương án tài chính, phương án tiêu thụ sản phẩm

3-Tờ trình của Chủ đầu tư xin UBND tỉnh chấp thuận

4-Tờ trình của SXD xin UBND Tỉnh chấp thuận

 

Định dạng tài liệu: thuyết minh, tờ trình file word (.doc), các bảng tính toán file excel (.xls)

(b)

Date published: 11.04.2017 | 23:02
Available in Ebook
Định hình - Mẫu văn bản khác
200 EP

Hồ sơ Xin chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị

Hồ sơ đầy đủ, chi tiết bao gồm các phần sau:

1-Thuyết minh chấp thuận đầu tư (xem chi tiết mục lục thuyết minh bên dưới)

2-Bảng tính Excel Tổng mức đầu tư, phương án tài chính, phương án tiêu thụ sản phẩm

3-Tờ trình của Chủ đầu tư xin UBND tỉnh chấp thuận

4-Tờ trình của SXD xin UBND Tỉnh chấp thuận

 

Định dạng tài liệu: thuyết minh, tờ trình file word (.doc), các bảng tính toán file excel (.xls)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]