0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
200 EP
Hồ sơ Xin chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị

Hồ sơ đầy đủ, chi tiết bao gồm các phần sau:

1-Thuyết minh chấp thuận đầu tư (xem chi tiết mục lục thuyết minh bên dưới)

2-Bảng tính Excel Tổng mức đầu tư, phương án tài chính, phương án tiêu thụ sản phẩm

3-Tờ trình của Chủ đầu tư xin UBND tỉnh chấp thuận

4-Tờ trình của SXD xin UBND Tỉnh chấp thuận

 

Định dạng tài liệu: thuyết minh, tờ trình file word (.doc), các bảng tính toán file excel (.xls)

(b)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi