Báo cáo bao gồm:

-          Đề cương giám sát

-          Báo cáo tư vấn giám sát

-          Phương án giám sát

-          Phụ lục tư vấn giám sát

Tài liệu được định dạng file Word(.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

Date published: 27.09.2016 | 15:56
Available in Ebook
Định hình - Mẫu văn bản khác
30 EP

Mẫu Đề cương, phương án giám sát Đối với dự án di dời đường điện 110kV, 35kV, 22kV

Báo cáo bao gồm:

-          Đề cương giám sát

-          Báo cáo tư vấn giám sát

-          Phương án giám sát

-          Phụ lục tư vấn giám sát

Tài liệu được định dạng file Word(.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]