0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
500 EP
Mẫu hồ sơ đề xuất dự án theo hình thức BT ( có quyết định phê duyệt )

Lập hồ sơ đề xuất dự án theo hình thức BT theo hướng dẫn Nghị định số 15/2015/NĐ-CP và Phụ lục I- Thông tư 02/2016/TT-BKHĐT là công việc đầu tiên khi muốn tiếp cận với dự án BT, chúng tôi đưa ra Mẫu hồ sơ đề xuất dự án các tuyến đường theo hình thức BT ( có quyết định phê duyệt năm 2016) với đầy đủ các nội dung như sau:

 + Tờ trình thẩm định phê duyệt đề xuất dự án

 + Hồ sơ đề xuất dự án BT ( bao gồm phần thuyết minh đề xuất và tổng mức, phương án tài chính sơ bộ dự án, phương án quỹ đất đối ứng …)

Tài liệu gồm 5 phần :

*) Phần 1: Thuyết minh đề xuất dự án theo hình thức BT khoảng 90 trang với định dạng (.doc)

*) Phần 2: Các bảng excel tính toán Tổng mức đầu tư, phương án tài chính sơ bộ (.xls)

-          Phụ lục 1:Tổng vốn đầu tư sơ bộ

-          Phụ lục 2: Phương án đền bù, hỗ trợ GPMB

-          Phụ lục 3: Bảng tổng hợp khối lượng đền bù GPMB

-          Phụ lục 4: Bảng tổng hợp chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư 

*) Phần 3: Tờ trình đề nghị phê duyệt Đề xuất Dự án theo hình thức BT (.Doc)

*) Phần 4: Quyết định phê duyệt Đề xuất Dự án theo hình thức BT (.Doc)

*) Phần 5:  Toàn bộ các thông tư, nghị định mới nhất liên quan đến quy trình thực dự án BT (.doc, PDF…)

- Để tham khảo bộ tài liệu Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức BT của dự án thực tế đã được phê duyệt  năm 2017 bao gồm (Thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án BT (.doc)  và tổng mức đầu tư- phương án tài chính (.PDF), các văn bản hướng dẫn thực hiện ( .PDF)). Có thể download trực tiếp theo đường link sau: https://thuvienxaydung.net/document/cong-trinh-ha-tang/bao-cao-nghien-cuu-kha-thi-du-an-dau-tu-theo-hinh-thuc-bt.html

 (Ht-ttmh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi