0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
300 EP
Mẫu hồ sơ lập dự án đầu tư khu đô thị tại Bắc Giang

Khi lập dự án đầu tư xây dựng tại mỗi Tỉnh thành khác nhau ( Hà Nội, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Bắc Giang ….) thì ngoài việc tuân thủ theo các Nghị đinh, thông tư hướng dẫn chung (Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Thông tư 06/2016/TT-BTC, Quyết định số 79/QĐ-BXD….) thì phải tìm hiểu các NĐ, TT hướng dẫn riêng do mỗi tỉnh ban hành.

Chúng tôi đưa ra Mẫu hồ sơ lập dự án đầu tư ( Báo cáo nghiên cứu khả thi) dự án đầu tư tại Bắc Giang đã cập nhật các thông tư, nghị định mới nhất năm 2017và kèm theo các văn bản hướng dẫn về đầu tư dự án khu đô thị trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang.

Quy mô dự án: tổng diện tích đất 101.758 m2 trong đó ( đất ở mới 39.275 m2, đất ở hiện trạng: 3.117m2, đất công cộng:2.480m2, đất cây xanh:4.600m2, đất giao thông:52.286m2)

Tiến độ thực hiện:  từ quý III-năm 2017 đến hết năm 2020

Phương án kinh doanh: bán đất nền khu vực đất ở mới từ năm 2018-2021 

Tài liệu bao gồm 4 phần:

*) Phần 1: Thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư (định dạng .Doc)

*) Phần 2: Thuyết minh TKCS(  định dạng .Doc)

*) Phần 3: Tổng mức đầu tư và phương án tài chính  ( .XLS)

*) Phần 4: Toàn bộ các thông tư, nghị định mới nhất liên quan đến việc lập tổng mức đầu tư và phương án tài chính cho dự án đầu tư xây dựng (.doc, PDF…) ( theo hướng dẫn chung của nhà nước), Các Quyết định, thông tư hướng dẫn về dự án khu đô thị mới tại Bắc Giang ( .Doc, PDF)

Để tham khảo các file tính toán tổng mức và phương án tài chính cho các dự án đầu tư xây dựng khác vào link sau:

 https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/tong-muc-dau-tu-va-phuong-an-tai-chinh-du-an-dau-tu-xay-dung-khu-do-thi-moi.html

https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/tong-muc-dau-tu-va-phuong-an-tai-chinh-hieu-qua-dau-tu-du-an-cong-trinh-nha-cao-tang.html

https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/tong-muc-dau-tu-va-phuong-an-tai-chinh-du-an-dau-tu-nha-may-san-xuat-va-che-bien-quang-vang-goc.html

 (Ht-ttmh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi